Privatlivspolitik


Privatlivspolitik for Herning Højskoleforening

v/Formand

Lis Bareuther

Nørregade 92

7400 Herning


Foreningen behandler personoplysninger og har derfor udarbejdet denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Du bør læse denne politik og er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.


1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Herning Højskoleforening er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Formand Lis Bareuther kan kontaktes på tlf. nr. 4084 1825, samt på mail lis@bareuther.dk


2. Formålet med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine oplysninger for at drive foreningen, herunder medlemsadministration.

Retsgrundlaget er medlemmernes aftale om medlemskab af foreningen ved køb af indskyderbevis.

Vores medlemmer er forpligtede til at give foreningen de personoplysninger vi skal bruge for at kunne indgå en aftale om medlemskab.


3. Kategori af personoplysninger

Om vores medlemmer modtager vi almindelige oplysninger; navn, adresse, telefonnummer, samt mailadresse.


4. Behandling og videregivelse af personoplysninger

Er du medlem hos os, anvender vi dine personoplysninger til at:

• kunne administrere dit medlemsforhold

• kunne sende dig medlemsinformation

Ved indmeldelse og udmeldelse af foreningen videregiver foreningen ingen personoplysninger.


5. Opbevaring og sletning af personoplysninger

Foreningen opbevarer personoplysninger i henhold til retningslinjer på området.

Vi opbevarer alene personoplysninger så længe det er nødvendigt.

Vi sletter personoplysninger om vores medlemmer umiddelbart efter de er udmeldt.

Af lokalhistoriske årsager opbevarer vi medlemslister tilbage i tiden indeholdende navn og adresse.


6. Dine rettigheder

Som medlem har du til enhver tid ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi har og behandler om dig. Ønsker du indsigt skal du skrive til os på mailadressen: lis@bareuther.dk og vi imødekommer din indsigtsret så hurtigt som muligt.

Vores medlemmer har ret til at få urigtige personoplysninger rettet.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine personoplysninger inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Du kan kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger skal slettes eller bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Hvis du er utilfreds med den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, har du mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.


7. Sikkerhed

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, så vi beskytter dine personoplysninger mod f.eks. uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler personoplysninger. For at undgå datatab tager vi løbende backup af vores data.


8. Opdatering af denne politik

Foreningen er forpligtiget til at overholde reglerne om databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med lovgivningen.

Denne politik kan ændres uden varsel. Den nyeste opdaterede politik vil altid være tilgængelig på foreningens hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil vi orientere herom på via mail.


Denne politik er senest opdateret den 6. April 2024.