Om os


Foreningens navn er ”Herning Højskoleforening”.  Foreningen er oprindeligt stiftet den 10. december 1890 under navnet ”Herning Højskolehjem”.


Foreningens hjemsted er Herning, og dens formål er at drive og støtte oplysende virksomhed for medlemmerne, enten alene eller i samarbejde med beslægtede foreninger.


Anmodning om optagelse som medlem rettes til foreningens bestyrelse, som vil behandle anmodningen og efterfølgende tildele et indskudsbevis til det nye medlem for et beløb på 100 kroner. Ved evt. udmeldelse tilbageleveres indskudsbeviset, og frameldte medlem modtager sine 100 kroner.


Foreningen drives af en bestyrelse på syv medlemmer, som bliver valgt på foreningens årlige generalforsamling for tre år ad gangen.


Af foreningens egne arrangementer skal nævnes generalforsamlingen og sommerudflugten.


Højskolehjemmets bygning, Bredgade 30, Herning. Åbnet i 1901.

Bygningen blevet revet ned i 1970.